Archief

Nieuwsbrief 2019

By 5 januari 2020 No Comments

Beste belangstellende van de Stichting Asmik,

Eenmaal per jaar brengen wij u graag op de hoogte over wat stichting Asmik-Armenië bewerkstelligt, samen met onze Armeense contacten. Wist u bijvoorbeeld dat onze stichting al 10 jaar bestaat? Allereerst stellen we graag ons bestuur aan u voor.

1. Bestuurssamenstelling Onze secretaris Elsbeth Knippen nam samen met haar man Sjoerd Tijsseling begin dit jaar afscheid van onze stichting. Zij was ernstig ziek en is helaas op 12 juni jl. overleden. Elsbeth heeft zich 10 jaar lang enorm ingezet voor de stichting. Met haar goede ideeën heeft ze zeer veel voor de Armeense kinderen en gezinnen betekend.

Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:

Jacolien Purmer – voorzitter

Marleen Kramer – secretaris

Gerard den Held – penningmeester

Lex van de Post – lid

Jos Veltman – lid

Jaarlijks gaat een delegatie van het bestuur naar Armenië. Tijdens dit bezoek worden er nieuwe activiteiten besproken; ook wordt nagegaan of de gemaakte afspraken in het afgelopen jaar zijn nagekomen. Opnieuw hebben we afgelopen jaar veel mensen ontmoet en blij gemaakt, en er zijn ook nieuwe ideeën bedacht en besproken. Die zijn opgenomen in de jaarplannen van 2020.

Jaarplannen 2020 In het komend jaar richten wij ons op drie hoofdactiviteiten, namelijk het oprichten van een mobiel team, het realiseren van een snoezelruimte en het opstarten van een internetcafé.

1. Oprichting van een mobiel team. Begin 2020 starten we in de arme provincie Armavir met een mobiel team. We horen namelijk al geruime tijd dat ouders van kinderen met een beperking wel passende hulp willen, maar dat de afstand naar een geschikte praktijk voor hen simpelweg te ver en te duur is. Ouders kunnen daarom geen hulp bieden aan hun eigen kind, met als consequentie dat de mentale en fysieke ontwikkeling van de kinderen onnodig achterblijft. Medewerkers uit het mobiele team kunnen deze kinderen ter plaatse wel helpen.

Het mobiele team bestaat uit meerdere disciplines zoals fysiotherapie, logopedie, psychologische hulp en sociaal werk. We streven ernaar zoveel mogelijk te werken met jonge, pas afgestudeerde professionals. Omdat dit een nieuw initiatief is voor het land moeten we dit goed coördineren in samenwerking met de arts en de teamleden. Stichting Asmik-Armenië heeft een business plan geschreven samen met onze deskundige arts waar we al jaren mee werken. Dat plan wordt nu uitgewerkt.Dit project start vanaf januari/februari 2020. Na een half jaar wordt het geëvalueerd: als het succesvol blijkt, zal het project worden uitgebreid.

2. Realisatie van een snoezelruimte in het tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking In het komend jaar willen we een snoezelruimte realiseren in het tehuis Nor Kharbert. In Armenië zijn namelijk nog geen snoezelruimtes. Wat houdt dit in? De cliënt wordt gedurende kortere of langere tijd in een ruimte gelegd waar gedempt licht is, zachte muziek klinkt, prettige geuren zijn en waar meubilair is om te ontspannen. Hierdoor wordt men rustig. Een snoezelruimte heeft namelijk als doel de bevordering van gevoelsactiviteit, zintuigactivering, primaire activering en sensomotorische stimulatie. De activiteit wordt aangeboden aan mensen met een meestal ernstig of zeer ernstig verstandelijke beperking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen dit project realiseren met Gayana, de enthousiaste orthopedagoog van het tehuis Nor Kharbert en het kinderdagverblijf. We hebben haar uitgenodigd om het komend jaar een week naar Nederland te komen om samen met haar verschillende snoezelruimtes te bekijken in verschillende instellingen. Wij hopen dat dit project eind 2020 gerealiseerd is.

 

3. Opstart internetcafé Afgelopen jaren zijn wij in contact gekomen met Arman, een zwaar spastisch man van 26 jaar met vele creatieve ideeën. Eén daarvan is het opstarten van een internetcafé. Met Arman en Lory (een jonge studente en tevens onze vertaalster) spraken wij een hele ochtend waarna we een plan van aanpak hebben gemaakt. Eén van de kamers van het huis waar Arman woont, wordt opgeknapt en ingericht als internetcafé met meerdere computers. Lory gaat Arman begeleiden om het project te helpen realiseren.

Het internetcafé heeft een belangrijke functie voor velen. In het dorp en de omgeving van Arman is namelijk geen enkele voorziening voor internet. Zo kunnen jongens die zich moeten aanmelden voor hun dienstplicht straks bij hem de aanmeldingspapieren uitprinten omdat ze daar nu geen mogelijkheden voor hebben. Arman woont vlakbij een school waardoor leerlingen bij hem een computer en printer kunnen gebruiken en zij het nodige kunnen opzoeken voor school. Met twee PlayStations kunnen kinderen uit de omgeving komen spelen, hoewel hiervoor wel betaald moet worden. And last but not least: dit project zal Arman een zinvolle invulling geven aan zijn moeilijke leven.

4. Individuele hulp Maar stichting Asmik-Armenië investeert ook in individuele gezinnen om de kwaliteit van het dagelijkse bestaan structureel te verbeteren. Bijvoorbeeld voor:

• Arthur, een jongen met een verstandelijke beperking. Hij krijgt fysiotherapie/massage, betaald door onze stichting. Zijn moeder oefent nu ook veel met hem omdat zij het nodige van de fysiotherapeut heeft geleerd. Tevens wordt er voor hem een aangepaste buggy gekocht. • Een jongetje met een beperking uit een ander arm gezin; hij krijgt een aangepaste buggy op advies van Lusine, onze arts ter plaatse. De andere kinderen van het gezin hebben kleding, nieuwe winterjassen, laarsjes en schoolmaterialen gekregen. • Aramik een jongen van 7 jaar met een licht verstandelijke beperking. Wij hebben een IPad voor hem gekocht zodat hij zijn schoollessen kan blijven volgen als hij paar keer per jaar naar het revalidatiecentrum gaat. Wat is hij blij met deze voorziening, en zijn ouders ook!

5. Ten slotte… In deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het beschikbare geld goed wordt geïnvesteerd. We weten immers wat er speelt, juist omdat we een kleine stichting zijn en in direct contact staan met onze contactpersonen ter plaatse. De waardering vanuit Armenië voor het werk van onze stichting is mede hierdoor groot. En wij zorgen altijd voor een goede voorbereiding en begeleiding om er zeker
van te zijn dat de hulp het afgesproken effect heeft.

In de komende jaren blijven wij projecten ondersteunen en nieuwe activiteiten ontplooien voor mensen met een (verstandelijke) beperking in Armenië. Hartelijk dank voor uw aandeel hieraan! Mogen we ook in 2020 weer een beroep op u doen voor een financiële bijdrage? Zo kunnen we ook in het nieuwe jaar onze nieuwe plannen realiseren en het leven verbeteren van velen mensen met een beperking in Armenië.

Jacolien Purmer