Kindertehuis Nor Kharberd

Dit kindertehuis ligt ten zuidwesten van de Armeense hoofdstad Yerevan. Sinds 1950 worden hier inwonende kinderen van 6 tot 18 jaar met een beperking verzorgd. In 2002 werd het tehuis ondergebracht bij het ministerie van Sociale Zaken. Nu wonen er 220 kinderen, waarvan een kleine groep ouder is dan 18 jaar. Voor hen kan nog geen andere passende plek gevonden worden.

In Nor Kharberd werkt een medische staf, orthopedagogen, een aantal psychologen en logopedisten die een opleiding hebben genoten. Het overgrote deel van het verzorgend personeel heeft geen opleiding gehad. Zij passen op de kinderen en kleden, wassen en voeden hen.

We hebben gezien dat al het personeel erg liefdevol met deze kinderen omgaat. Heel graag helpen wij het personeel met een scholingsprogramma. Dit is één van de activiteiten van Stichting Asmik.

In 2022 hebben we een  snoezelruimte * in Nor Kharberd gerealiseerd. Deze rustgevende ruimte is een groot succes. Dit hebben we met eigen ogen mogen aanschouwen. 

*Een snoezelruimte is een speciale ruimte waarin een veilige en rustgevende omgeving wordt gecreëerd. Snoezelen is ontspannen in een ruimte waarin voorwerpen, beelden, kleuren, geuren en geluiden de zintuigen aangenaam prikkelen. Het woord snoezelen is een samentrekking van de woorden doezelen (wat verwijst naar de sfeer) en snuffelen (wat verwijst naar het onderzoekende element). De snoezelruimte biedt mogelijkheden om deze zintuiglijke prikkels te reguleren. Het is een belevingsgerichte manier van zorg bieden waarbij je de zintuigen selectief kunt prikkelen. Hierdoor kunnen de kinderen kalmeren of juist geactiveerd worden. Het uiteindelijke doel is dat kinderen tijdens het snoezelen zich ontspannen en zich prettig voelen, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor contact en het uiten van emoties en gevoelens.

In 2023 hebben we als doel om een snoezelruimte in Gyumri te gaan realiseren. Het kindertehuis in Gyumri is een tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen in de leeftijd van 0 t/m 9 jaar. Er wonen 125 kinderen.

 

Mobiel Team Armenië (MTA)

Het mobiele team is opgericht omdat er behoefte was in de afgelegen dorpen. Veel kinderen zijn erbij gebaat om dagelijks oefeningen te doen. Maar door de afstand of om andere redenen, is het niet mogelijk om dagelijks naar een therapeute te komen voor de therapie. Door professionals in te zetten op zaterdag, kunnen zij kinderen ondersteunen en ouders instructie geven over hoe zij dit dagelijks kunnen doen met hun kind. Dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven zienderogen toeneemt. Per gezin wordt een plan van aanpak gemaakt en begeleiding gedurende 3 tot 6 maanden geboden. Aansluitend vindt een evaluatie plaats. Onze stichting wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en de resultaten. De Armeense professionals (fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en maatschappelijk werkster) worden financieel ondersteund door stichting Asmik. Zo maken we het hen mogelijk om gezinnen in hun vrije tijd te bezoeken en te ondersteunen.