Project Armenië

Vanaf 1990 heeft Jacolien Purmer vele jaren in de wintermaanden verschillende kinderen uit Armenië , via Pax Christie, in haar gezin als gast ondergebracht. Deze kinderen verbleven in weeshuizen en kwamen vaak uit één-ouder gezinnen. Na ongeveer 12 jaar is zij gestopt met het jaarlijks ontvangen van deze kinderen. Zij heeft met een aantal anderen gekozen om Armenië zelf te bezoeken, om met name ter plekke een bijdrage te kunnen leveren. In 2008 heeft zij, samen met een Nederlandse vrouw die daar woont en werkt, 5 dagen door Armenië getrokken en heeft zij daar een aantal projecten bekeken. Zij raakte daar erg van onder de indruk. Zij heeft een aantal bezoeken gebracht aan Armenië, maar de reis in 2008 was een doorslaggevende reis.

Zo kwam zij in weeshuizen, ziekenhuizen, scholen, dorpen, bejaardenprojecten en een tehuis voor kinderen met een verstandelijke beperking. In heel Armenië zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking maar twee tehuizen. Uiteindelijk is de keuze gemaakt om één van deze instituten actief te gaan ondersteunen. Mede gezien de brede ervaring van de bestuursleden in de zorgsector.

Lees meer over Armenië

Extra informatie over het land en de cultuur

Lees door

Recente bericht

Bekijk hier de meeste recente blog posts van onze stichging. Lees meer over de bezoeken projecten en hoe u kunt bijdragen.

Bezoek 2017

op February 26, 2018

Half oktober is het voltallige bestuur voor een week weer naar Armenië afgereisd. En wij kunnen tevreden terug kijken, hier het verslag van onze reis. Maandag zijn we samen met onze bevriende arts Lucine naar enkele dorpen geweest in de armste provincie Armavir. Wij hebben enkele gezinnen bezocht die een dubbel gehandicapt kind thuis hebben. Het eerste gezin is een echtpaar met een zoontje van 10 jaar. Vader heeft geen werk dus weinig inkomen, passen op het huis van iemand die in Europa woont.

Ga door met lezen

Bezoek 2016

op May 12, 2016

In de eerste week van oktober hebben wij als bestuur diverse projecten bezocht in Armenië. Op maandag hebben wij een bezoek gebracht aan het Instituut Nor Karberd voor mensen met een beperking. Hier hebben we het hippocentrum bezocht. Toen wij daar aankwamen was de leiding aan het werk. Zij hebben een speciale opleiding gevolgd voor het begeleiden van kinderen met behulp van paarden. De kosten van deze begeleiding zijn door onze stichting gesponsord.

Ga door met lezen

Wijziging bestuur

op May 12, 2016

Onze penningmeester Tjitske de Graaf heeft na 5 jaar afscheid genomen en het penningmeesterschap overgedragen aan Sjoerd Tijseling. Tevens is Lex van der Post als bestuurslid er bijgekomen. Sjoerd en Lex werken allebei in de zorg en dat is een bijgevoegde waarde. Wij danken Tjitske voor het penningmeesterschap wat zij op een zorgvuldige wijze de afgelopen 5 jaar heeft gedaan. Tevens willen wij Sjoerd en Lex welkom heten en hopen op een fijne samenwerking.

Ga door met lezen

Bezoek 2015

op May 12, 2015

Zoals u heeft kunt lezen in het verslag van ons laatste bezoek in oktober 2014 hebben wij via een transportbedrijf materialen opgestuurd welke wij beloofd hadden aan de gezinnen in overleg met de twee vrijwilligsters, die deze gezinnen bezoeken. Deze gezinnen hebben wij nu samen met de 2 vrijwilligers (Lucine en Gayane) bezocht. Zo zijn we naar het gezin geweest waar 2 verstandelijk gehandicapte zusjes die de hele dag op een stoel en bed liggen.

Ga door met lezen