Uw Hulp

Sinds de oprichting van Stichting Asmik hebben wij heel veel mooie projecten kunnen realiseren dankzij uw financiële steun.

een overzicht van projecten die stichting Asmik heeft gerealiseerd

Opleiding op maat

De afdeling Internationalisering Lerarenopleiding Zorg & Welzijn (van Hogeschool Inholland Amstelveen) is er drie keer geweest. De laatste keer was in maart. Zij hebben een basiscursus gegeven aan de verzorgers die 24 uur aanwezig zijn op de afdeling. Dit werd zeer enthousiast ontvangen en er wordt al uitgekeken naar de vervolgcursus. Helaas wordt er geen subsidie meer gegeven door de Nederlandse overheid. Daarom neemt Stichting Asmik de financiële ondersteuning over. Het is de bedoeling dat de Engels sprekende verzorgers de kennis doorgeven aan de andere medewerkers (het ‘train de trainer’-idee).

 

Bedboxen

We hebben inmiddels 3 bedboxen afgeleverd. Dit zijn boxen waarin zwaar gehandicapte kinderen enige tijd in kunnen liggen, om zich te ontspannen. Een grote vooruitgang tegenover de gehele dag voorover hangen in een rolstoel. Hopelijk kunnen we in de toekomst meer bestellen. Ook zijn enkele douchebrancards gerealiseerd. We streven ernaar dat alle materialen in Armenië gemaakt worden, zodat het mes aan twee kanten snijdt. 

 

Dagbesteding

Inmiddels is het tehuis gestart met dagbesteding. De stichting ondersteunt deze belangrijke activiteit. We hielpen bij de inrichting van het ‘dagcentrum’ en financieren de muziektherapeut.

 

Individuele gezinnen

In individuele gezinnen wordt samen met een arts en lerares gekeken welke ondersteuning voor het kind noodzakelijk is. Op basis hiervan ondersteunen we de gezinnen in de aanschaf van praktische materialen en/of therapeutische hulp.

 

Mobiel Team Armenie (MTA)

Het mobiele team is opgericht omdat er een behoefte in de afgelegen dorpen was. Veel kinderen zijn erbij gebaat dat zij dagelijks oefeningen doen, echter door de afstand of andere redenen is het niet mogelijk om dagelijks naar een therapeute te komen voor de therapie. Door professionals in te zetten op zaterdag kunnen zij kinderen ondersteunen en ouders instructie geven hoe zij dit dagelijks kunnen doen met hun kind. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven zienderogen toeneemt. Per gezin wordt een plan van aanpak gemaakt en de begeleiding vindt 3 tot 6 maanden plaats, waarna een evaluatie plaatsvindt. Onze stichting wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en de resultaten. De Armeense professionals, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en maatschappelijk werkster wordt financieel ondersteund door stichting Asmik. Daardoor is het mogelijk dat zij gezinnen in hun vrije tijd bezoeken en ondersteunen. 

 

Snoezelruimte in de kindertehuizen

Een snoezelruimte is een speciale ruimte waarin een veilige en rustgevende omgeving wordt gecreëerd. Snoezelen is ontspannen in een ruimte waarin voorwerpen, beelden, kleuren, geuren en geluiden de zintuigen aangenaam prikkelen. Het woord snoezelen is een samentrekking van de woorden doezelen (wat verwijst naar de sfeer) en snuffelen (wat verwijst naar het onderzoekende element). De snoezelruimte biedt mogelijkheden om deze zintuiglijke prikkels te reguleren. Het is een belevingsgerichte manier van zorg bieden waarbij je de zintuigen selectief kunt prikkelen, waardoor kinderen kunnen kalmeren of juist geactiveerd kunnen worden. Het uiteindelijke doel is dat kinderen tijdens het snoezelen zich ontspannen en prettig voelen waardoor er mogelijkheden ontstaan voor contact en het uiten van emoties en gevoelens.

In 2022 is deze gerealiseerd in het tehuis in Nor Kharbed en in 2023 vindt de realisatie plaats in het tehuis in Gyumri.


Wilt u donateur worden? Neem contact met ons op via:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.