Uw Hulp

In ons eerste bezoek hebben we de gelegenheid gehad om een viertal dagen mee te draaien in dit tehuis (Nor Kharberd) en hebben hierdoor een goed beeld gekregen wat er moet gebeuren. En dat is veel.

Eén van de Engelssprekende begeleidsters geeft aan heel graag kennis en ervaring te willen delen met Nederlandse professionals. De goedbedoelde zorg is erg basic. Met een goede en adequate educatie op het gebied van verzorging, hygiëne, dagbesteding en ontwikkeling zouden er echt stappen gemaakt kunnen worden. Gemist wordt een degelijke opleiding voor de medewerkers die daar werken. Maar het ontbreekt ook aan verzorgend materiaal, leer- en speelmateriaal.

Sinds mei 2010 is het volgende gebeurd

Opleiding op maat

De Hogeschool Inholland in Amstelveen afdeling Internationalisering Lerarenopleiding Zorg en Welzijn zijn er drie keer geweest, waarvan de laatste keer in maart. Zij hebben een basiscursus gegeven aan de verzorgenden die 24 uur aanwezig zijn op de afdeling.

Dit werd zeer enthousiast ontvangen. Er komt een vervolgcursus maar helaas wordt er geen subsidie meer gegeven door de Nederlandse overheid. Stichting Asmik zal deze financiële ondersteuning overnemen, zodat Nederlandse studenten in ieder geval 1 keer per jaar daar les kunnen geven. Het is de bedoeling dat de verzorgenden die Engels spreken dit weer door geven aan de overige medewerkers die op de groep werken (train de trainer).

Bedboxen

We hebben inmiddels een bedbox besteld bij een timmerman.

Dit zijn boxen waarin zwaar gehandicapte kinderen enige tijd in kunnen liggen, om zich te ontspannen. Dit is een grote vooruitgang in vergelijk met de gehele dag voorover hangen in een rolstoel. Inmiddels is er een bedbox geleverd en hopelijk kunnen we er in de toekomst meer bestellen. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheid of er douchebrancards gemaakt kunnen worden, zodat er minder getild en gesjouwd wordt met de kinderen, als ze in bad gaan.

We streven er naar dat alle materialen in Armenië gemaakt worden, zodat het mes aan twee kanten snijdt.