Snoezelruimte in het Weeshuis te Nor Kharberd te Armenië

Stichting Asmik wil bijdragen aan het optimaal (samen)leven van mensen (met name jeugdigen) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Armenië. De stichting ondersteunt projecten die groei en samenwerking stimuleert en realiseert. Deze projecten zijn bedoeld om individuen en organisaties optimaal van hun kracht gebruik te laten maken en hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.

De doelstelling is een snoezelruimte in te richten in het tehuis voor jong gehandicapten/kinderen te Nor Kharberd (Armenië) om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking (doelgroep) tot rust te brengen waardoor hun kwaliteit van leven wordt verhoogd. Er zijn veel stressvolle momenten voor deze doelgroep, zoals overreactie op drukte, door een te vol tehuis en reactie op emoties van andere bewoners. Het inrichten van deze snoezelruimte moet gezien worden als een pilot.

Wij willen juist jonge mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die verstoken zijn van extra medische zorg in tehuizen extra

kwaliteit van leven geven. Ondanks de grote inzet van de leiding en medisch personeel in deze tehuizen. Het verzorgingsniveau ligt vele jaren achter in vergelijking met Nederland en extra levenskwaliteit niet kan worden gegeven door gebrek aan middelen en kennis.

DONEER VOOR DE SNOEZELRUIMTE

Mobiele Team Armenië

Stichting Asmik wil bijdragen aan het optimaal (samen)leven van mensen (met name jeugdigen) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Armenië. De stichting ondersteunt projecten die groei en samenwerking stimuleert en realiseert. Deze projecten zijn bedoeld om individuen en organisaties optimaal van hun kracht gebruik te laten maken en hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten

De doelstelling van de Mobiele team Asmik/Armenië (MTA) is om arme, jonge mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking thuis te bezoeken en hen zodanig hulp te verlenen w.o. fysiotherapie, ambulante gezinshulp, psychologische zorg en ergotherapie, dat hun kwaliteit van leven in een latere fase significant toeneemt. Verder willen we met het te ontwikkelen project een voorbeeldfunctie bekleden om zodoende het project te verduurzamen in Armenië.

DONEER VOOR MOBILE TEAM