Bezoek Nor Kharbed

Eindelijk mogen we de door ons gesponsorde snoezelruimte bezichtigen. We worden hartelijk welkom geheten door de directeur Dr. Harutyun Balaciyan. Na de ontvangst worden we begeleid naar de snoezelruimte waar het team van begeleiders ons opwacht. We zijn zeer verrast door wat we zien. Met een presentatie zien we hoe het proces van implementatie is gegaan en wat men met de materialen kan bereiken bij de bewoners. Ernest heeft het project begeleid en hij heeft meerdere keren contact gezocht met Nenko (de leverancier) en met de trainers Marloes en Ingeborg.

Iets later komt ook Asmik, de naamgeefster van onze stichting, en zij demonstreert de diverse materialen. Het ontroert ons zeer.

We worden verder rond geleid door het tehuis en zien o.a. de muziek kamer. De kosten voor de zorg van de bewoners, het gebouw, de energie, wordt door de overheid vergoed. Maar al het meubilair, interieur en materialen moet de instelling zelf regelen. De financiering hiervan wordt in projecten door de directeur en de medewerkers gevonden, zowel lokaal en nationaal als ook internationaal. Asmik is een van deze financiers.

Op het terrein zagen we diverse vormen van dagbesteding: een pottenbakkerij, houtbewerkingsplaats, honden- en paardenverzorging. En overal liefdevolle en aandachtige zorg en aandacht voor de bewoners.

Wat ons verder opvalt is de dankbaarheid en het teamwerk, “met één hand kun je niet klappen, je hand heeft de andere nodig”. Zo ook in de samenwerking; de gelijkwaardigheid proeven we in de sfeer. Iedereen doet er toe. De directeur ziet iedereen die we tijdens de rondwandeling passeren, de bewoners, de werkers, iedereen krijgt zijn aandacht. Er zijn bewoners die hem liefdevol “papa” noemen.

Dr. Balasanian ziet telkens nieuwe kansen en mogelijkheden om de kwaliteit van leven en zorg te verbeteren. In zijn organisatie wil hij kennis delen. Er worden trainingen gegeven, ook over de snoezelruimte, en deze training beperkt zich niet alleen tot de medewerkers van de eigen instelling. De Nederlandse Marloes en Ingeborg blijven betrokken om verdere training te geven