Geachte lezer,
Graag brengen wij u weer op de hoogte van wat Stichting Asmik-Armenië, samen met haar Armeense contacten, bewerkstelligt. Met financiële hulp van donateurs is het mogelijk om deze projecten te realiseren.

Project 1 / Ontwikkelingen Mobiel Team Armenië (MTA)

Het eerste project waarover wij wat willen delen is het MTA. Vorig jaar heeft het bestuur in overleg met dr. Lusine Antonyan (onze contactpersoon in Armenië), besloten om een Mobiel Team Armenië op te rich- ten. Het jaar 2021 is een bijzonder jaar voor dit project. Na een pilot, die van start ging vanaf januari 2020 en het organiseren van formele zaken gedurende dit jaar, is op 1 november 2021 officieel het Mobiele Team Armenië van start gegaan. Er is ook dit jaar weer hard gewerkt door het team van onze samenwerkingspartner Dr. Lusine Antonyan om samen met ons dit mobiele team op te zetten.

Wat is het Mobiele Team Armenië?
Een team van medisch specialisten (zoals fysiotherapie, ambulante gezinshulp, psychologische zorg, logopedie en ergotherapie) die arme jonge mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, thuis (in afgelegen gebieden) 2x per week bezoekt en hen hulp/zorg verleent, zodanig dat de kwaliteit van leven significant toeneemt. De overheid van Armenië is niet bij machte om dit te doen.

Het team heeft steeds 4 kinderen in haar programma. Zodra de ouders voldoende vaardigheden hebben opgebouwd, zullen zij de training grotendeels zelfstandig voortzetten, en zullen er weer andere kinderen aan het programma worden toegevoegd. Zo hopen we veel kinderen te kunnen helpen. De looptijd van dit project is in ieder geval 2 en een half jaar. Het Mobiele Team Armenië valt onder de verantwoorde- lijkheid van de Armeense stichting Nrané, die in het afgelopen jaar speciaal voor de ondersteuning van kinderen met een beperking is opgezet. Door een regelmatig verslag door stichting Nrané kan stichting Asmik de ontwikkelingen van de kinderen goed volgen. We willen u hier ook graag van op de hoogte brengen:

  • »  Alen (4 jaar) kan bijna zelfstandig zitten mede dankzij het werk van het mobiele team en de dagelijkse training samen met zijn moeder.
  • »  Arsen (3 jaar) huilde altijd tijdens een bezoek aan de artsen. Sinds hij thuis training krijgt is hij rustig en kunnen de specialisten samen met hem werken en trainen. Hij heeft minder last van zijn spasmen en kan zelfstandig gaan zitten.
  • »  Arthush (3 jaar) is sinds kort gestart met trainen met het MTA. Omdat zijn moeder werkt en vader er ook niet echt voor hem kon zijn, heeft zijn 9-jarig zusje de training samen met het MTA op zich ge- nomen. Ze wordt hierbij begeleid, ze doet het met liefde en aandacht. We hopen binnenkort verslag te ontvangen van de ontwikkelingen van Arthush.
  • »  Arthur (10 jaar) is spastisch, na de trainingen is hij duidelijk rustiger in zijn bewegingen.

Project 2 / Ontwikkelingen snoezelruimte Nor Kharberd

Het tweede project waarover wij u willen inlichten, is het inrichten van een snoezelruimte in het tehuis Nor Kharberd. Met dit project willen wij kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking tot rust brengen. Daardoor wordt hun kwaliteit van leven verhoogd. Zij communiceren op baby- of kindniveau. Daarnaast zitten zij vaak in een rolstoel en hebben zij zintuiglijke beperkingen. Deze kinderen leven in een grote groep in een te kleine leefruimte, dat levert vaak stressvolle momenten op. Bijvoorbeeld over- prikkeld raken door drukte of als reactie op emoties van andere bewoners. Het inrichten van deze snoe- zelruimte moet gezien worden als een pilot. Op de lange termijn willen wij het fenomeen snoezelruimte graag uitbreiden en inrichten bij andere instellingen in Armenië.

Wat is de huidige stand van zaken van het project:
Ondanks de pandemie, die ook in Armenië hard toeslaat, heeft onze stichting samen met onze lokale samenwerkingspartners ook in 2021 veel kunnen bereiken.

Begin dit jaar werd materiaal besteld bij een bedrijf in Nederland voor het inrichten van een snoezel- ruimte in het kindertehuis Nor Kharberd. Snoezelen valt onder de belevingsgerichte manier van zorg verlenen. Kinderen met een verstandelijke beperking zijn vaak meer ingesteld op lichaamstaal en licha- melijk contact. Snoezelen prikkelt de belangrijkste zintuigen: het gehoor, het zicht, de reuk, de tast en de smaak. Door deze zintuigen selectief te prikkelen, kunnen de kinderen hun emoties en gevoelens uiten en worden daar rustig van. En hoeft men minder medicatie te geven.

Het transport en het inrichten van de ruimte vroeg enige tijd. Maar de locatie ziet er prachtig uit en in- middels staat het materiaal opgesteld. Vanuit Nederland worden de begeleiders digitaal getraind door twee dames die gespecialiseerd zijn in het gebruik van snoezelruimte’s. We hopen van harte dat de snoezelruimte mag bijdragen aan het ontspannen van lichaam en geest van de veelal jonge bewoners. Wij hopen rond begin mei naar Armenië te gaan en het project met eigen ogen te bewonderen. Het is de eerste snoezelruimte in het land en daar zijn wij erg trots op! Een nieuw plan is in ontwikkeling. Wij willen nog een snoezelruimte realiseren in een tehuis in het noorden van Armenië. Wij hopen in ons volgend bezoek naar deze instelling toe te gaan samen met de directeur van Nor Kharberd. Hij is de ambassadeur van dit project.

Wij gaan ons ook oriënteren of er andere instellingen in Armenië zijn waar het plaatsen van een snoezel- ruimte een belangrijke bijdrage kan hebben bij de verdere ontwikkelingen van de betreffende kinderen.

Project 1 / Ontwikkelingen Mobiel Team Armenië (MTA)

U kunt dit specifieke project steunen via deze link:
https://www.whydonate.nl/fundraising/mobiele-team-armenie/nl/

Project 2 / Ontwikkelingen snoezelruimte Nor Kharberd

U kunt dit specifieke project steunen via deze link:
https://www.whydonate.nl/fundraising/snoezelruimte-in-armenie/nl/

Tot slot

Zoals u in deze informatiebrief heeft u kunnen lezen, wordt het beschikbare geld goed geïnvesteerd en hebben wij in 2021 weer bijzonder mooie stappen mogen zetten met onze twee projecten. We weten immers wat er speelt, juist omdat we een kleine stichting zijn en in direct contact staan met onze contact- personen ter plaatse. De waardering vanuit Armenië voor het werk van onze stichting is mede hierdoor groot. En wij zorgen altijd voor een goede voorbereiding en begeleiding om er zeker van te zijn dat de hulp het afgesproken effect heeft. Nogmaals dank voor het vertrouwen en de financiele ondersteuning.

In de komende jaren blijven wij projecten ondersteunen en nieuwe activiteiten ontplooien voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Armenië. Mogen wij ook in 2022 op u een beroep doen voor een financiële bijdrage? Zo kunnen we onze plannen daadwerkelijk realiseren en het leven verbeteren van velen mensen met een beperking in Armenië. U kunt uw bijdrage storten op NL 08 TRIO 0198324251 t.n.v. Stichting Asmik. Bij voorbaat dank.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: www.asmik-armenie.com Heel fijne en warme feestdagen toegewenst.

Een groet namens het gehele bestuur, Jacolien Purmer-Brinkman, voorzitter