Eenmaal per jaar brengen wij u graag op de hoogte over wat Stichting Asmik-Armenië, samen met haar Armeense contacten, bewerkstelligt. Allereerst willen wij alle donateurs hartelijk bedanken voor de gulle bijdragen, wij vinden het hartverwarmend. De Corona-crisis heeft ervoor gezorgd dat wij het afgelopen jaar geen werkbezoek aan Armenië hebben gebracht. Ondanks dat, heeft het bestuur niet stil gezeten. Zowel inhoudelijk, als financieel zijn twee grote projecten doorontwikkeld. Wij hopen dat de externe omstandigheden het mogelijk maken om deze projecten in 2021 verder uit te rollen.

1. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Asmik Armenië ziet er als volgt uit:
Jacolien Purmer – voorzitter
Marleen Kramer – secretaris
Gerard den Held – penningmeester
Lex van der Post – lid
Jos Veltman – lid

2. Project 1 / Ontwikkelingen Mobiel Team Armenië (MTA)

Het eerste project waarover wij wat willen delen is het MTA. Vorig jaar heeft het bestuur in overleg met dr. Lusine Antonyan (onze contactpersoon in Armenië), besloten om een Mobiel Team Armenië op te richten.

Wat is het Mobiel Team Armenië?
Een team van medische specialisten (zoals fysiotherapie, ambulante gezinshulp, psychologische zorg en ergotherapie) die arme jonge mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, thuis (in afgelegen gebieden) 2x per week bezoekt en hen hulp/zorg gaan verlenen, zodanig dat hun kwaliteit van leven in een latere fase significant toeneemt. De overheid van Armenië is niet bij machte om dit te doen.

In samenspraak met dr. Lusine Antonyan hadden wij ons voorgenomen begin dit jaar om te starten. Zij heeft een selectie gemaakt van 4 kinderen. Hier volgt een korte beschrijving van de kinderen:

D. is een jongeman van circa 19 jaar. Zijn spieren werken niet goed samen en hij kan helaas niet zitten en moet geholpen met eten. Doelstelling van de therapie is deze twee vaardigheden ontwikkelen.

A. is een meisje van circa 16 jaar. Haar spieren zijn gespannen hierdoor is het moeilijk voor haar om van een liggende houding naar een zittende houding te gaan. Zij kan helaas niet lopen en vindt het erg lastig om zichzelf te verzorgen (o.a. eten) en heeft af en toe hulp nodig. Doelstelling van de therapie is: ontspannen van de spieren, het ontwikkelen van de fijne motoriek zodat zij makkelijker kan gaan zitten en zelf kan eten zonder hulp en het ontwikkelen van haar looptechniek.

M. is een jongetje van circa 6 jaar. Bij hem is de cognitieve ontwikkeling (het leren onthouden, oplossen van problemen) beschadigd. Hij volgt geen instructies op en zijn motoriek is niet goed ontwikkeld. Bij M. heeft de therapie een aantal doelstellingen: het ontwikkelen van zijn motoriek zodat hij kan zitten en uiteindelijk hopelijk kan gaan lopen. Het andere doel is het helpen bij zijn cognitieve ontwikkeling zodat hij dingen meer begrijpt en instructies kan opvolgen.

A. is een jongetje van 4 jaar. Hij kan alleen liggen en rollen, zijn spraak is zeer onderontwikkeld en zijn cognitieve ontwikkeling loopt ver achter. Doelstelling van de therapie is om bij A. bewust vermogen te ontwikkelen en de cognitieve velden aan te spreken. Daarnaast wordt getracht om een zittende houding aan te leren.

Resultaten
Het MTA was een kleine maand bezig en we zagen al een kleine voortgang bij D. hij trachtte te gaan zitten en M. deed zijn eerste aarzelende stapjes.

Covid-19
Tja… toen werd medio maart 2020 ook in Armenië Covid-19 geconstateerd en het openbare leven kwam, net zoals in Nederland, acuut tot stilstand. Ook de oorlog met Azerbeidzjan heeft niet meegeholpen. In Armenië zijn er circa 50.000 besmettingen per miljoen inwoners (in Nederland 43.000 per miljoen inwoners). Daar komt nog bij dat lang niet iedereen die klachten heeft, getest wordt. Dit geeft aan hoe groot de problemen daar zijn.

3. Project 2 / Ontwikkelingen snoezelruimte Nor Kharberd

Het tweede project waarover wij jullie willen inlichten, is het inrichten van een snoezelruimte in het tehuis Nor Kharberd. Met dit project willen wij kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking tot rust brengen. Daardoor wordt hun kwaliteit van leven verhoogd. Zij communiceren op baby- of kindniveau. Daarnaast zitten zij vaak in een rolstoel en hebben zij zintuiglijke beperkingen.

Deze kinderen leven in een grote groep in een te kleine leefruimte, dat levert vaak stressvolle momenten op. Bijvoorbeeld een overreactie op drukte en reactie op emoties van andere bewoners. Het inrichten van deze snoezelruimte moet gezien worden als een pilot. Op de lange termijn willen wij het fenomeen snoezelruimte graag uitbreiden en inrichten bij andere instellingen in Armenië.

Wat is snoezelen?
Snoezelen valt onder de belevingsgerichte manier van zorg verlenen. Mensen met dementie of met een verstandelijke beperking zijn vaak meer ingesteld op lichaamstaal en lichamelijk contact. Snoezelen prikkelt de belangrijkste zintuigen: het gehoor, het zicht, de reuk, de tast en de smaak. Door deze zintuigen selectief te prikkelen, kunnen mensen hun emoties en gevoelens uiten. Het uiteindelijke doel van snoezelen is een betere kwaliteit van leven van degene die zorg krijgt. Snoezelen optimaliseert gevoelens. Het geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid.

Snoezelhulpmiddelen of -materialen:
» Geven ontspanning;
» Gaan verveling tegen;
» Bevorderen contact leggen;
» Verbeteren het ervaren via zintuiglijke waarneming.

Dit alles zorgt voor afname van onrust en agressie en dus voor minder gebruik van kalmerende medicatie. Zoals we al eerder schreven, het maakt het leven en de relatie zinvoller. Inmiddels is er al een mooi bedrag gerealiseerd waardoor wij de eerste bestelling hebben geplaatst voor het bouwen van een snoezelruimte. Dit hopen wij in 2021 te realiseren. Hieronder vinden jullie een impressie van een onderdeel uit de snoezelruimte.

Tot slot

In deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het beschikbare geld goed wordt geïnvesteerd. We weten immers wat er speelt, juist omdat we een kleine stichting zijn en in direct contact staan met onze contactpersonen ter plaatse. De waardering vanuit Armenië voor het werk van onze stichting is mede hierdoor groot. En wij zorgen altijd voor een goede voorbereiding en begeleiding om er zeker van te zijn dat de hulp het afgesproken effect heeft.

In de komende jaren blijven wij projecten ondersteunen en nieuwe activiteiten ontplooien voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Armenië. Hartelijk dank voor uw aandeel hieraan!

Mogen wij ook in 2021 weer een beroep op u doen voor een financiële bijdrage? Zo kunnen we ook in het nieuwe jaar onze nieuwe plannen realiseren en het leven verbeteren van velen mensen met een beperking in Armenië.

Graag verwijs ik u naar de website: www.asmik-armenie.com

Namens het gehele bestuur,
Jacolien Purmer, voorzitter