Dag 2 werkbezoek in Armenië

Vandaag heeft Lusine (ons contact in Armenië) ons uitgenodigd voor een bezoek aan het Paradzjanov museum. Sergei Paradzjanov was een zeer bekende en veelzijdige Armeense kunstenaar en filmregisseur die veel heeft betekend voor Armenië. De creativiteit, de veelzijdigheid en de urgentie tot expressie, zelfs in gevangenschap, raakten ons.

Daarna hebben we kennis gemaakt met enkele bestuursleden van NGO Nrane. Onder de nieuw opgerichte Armeense NGO Nrane wordt het MTA programma uitgevoerd. In het overleg hebben de bestuursleden ons verteld welke (werk-)ervaringen zij hebben in dit werkveld en welke toekomstplannen zij hebben. De plannen van Nrané vallen uiteen in 3 onderdelen:

1. Versterken en uitbreiden van het Mobiel Team door in een andere regio een nieuw mobiel team op te zetten en ook door jonge nieuwe fysiotherapeuten op te leiden voor de toekomst. Belangrijkste doel daarbij blijft de ouders trainen om uiteindelijk zelf goede oefeningen met hun kinderen te kunnen doen.
2. Een ander nieuw op te zetten project vormt een dagbesteding in een centrum voor verstandelijk beperkte kinderen die in de buitengebieden wonen. Doel is om deze kinderen meer uit te dagen om zelf te kunnen doen en om hun sociale contacten te stimuleren. Gedacht wordt aan het aanbieden van sport en spel activiteiten en handarbeid of tekenen.
3. Nog een nieuw op te zetten project vormt het opzetten van een eigen bedrijfje/start up voor en door de gezinnen. Doel is empowerment van het systeem rondom het kind met een handicap.
Stichting Asmik is heel positief over de plannen en gaat in Nederland onderzoeken hoe we verder kunnen ondersteunen.