Wij hebben het tehuis in Nor Kharberd bezocht en werden weer hartelijk ontvangen. Met veel enthousiasme heeft de directeur ons rondgeleid door het tehuis en hij was erg blij met de douchebrancards welke via onze stichting, door Esdege-Reigerdaal zijn geschonken.

Veel kinderen waren blij om ons weer te zien en dat gaf ons ook een plezierig gevoel. Ook hebben wij enkele caregivers gesproken en zij waren zeer enthousiast over de cursus die een week daarvoor gegeven was door Karin Krul en Ellen Hoogland van Esdege-Reigersdaal.

De directeur van Nor Kharberd vertelde ons enthousiast over het paardenproject waar enkele medewerkers mee bezig waren. Zij gaan een opleiding volgen van 2 weken, speciaal gericht voor kinderen met een verstandelijke handicap. Achter de inrichting is een manege gesitueerd waar de leiding al bezig was om kinderen te begeleiden met paardrijden en vooral de kinderen met autisme hebben hier veel baat bij.

De begeleiders moeten deze cursus volgen van de regering om eventueel garant te staan als er een bedrijfsongeluk zou gebeuren. Wij hebben toen besloten om vanuit onze stichting deze cursus financieel te ondersteunen.

In diezelfde week in oktober hebben wij Diana Muradova ontmoet.

Zij is een bijzondere vrouw van in de dertig en zeer begaan met de minder bedeelden van haar land. In dit land wonen veel kinderen met een verstandelijke beperking, of andere handicap thuis, zonder enige vorm van begeleiding,

In haar vrije tijd zoekt zij deze gezinnen op en onderzoekt of er bijvoorbeeld een speciaal bed nodig is, speciaal onderwijs, een ziekenhuisonderzoek, of dat er duidelijke behoefte is aan winterkleding.

Wij zijn een dagje met haar op stap geweest en kwamen toen bij een revalidatiecentrum waar kinderen uit het hele land naar toekomen. In deze kliniek krijgen zij dan 6 weken intensieve therapie waar ook de ouders meedoen aan het programma. Na een jaar komen zij terug om de voortgang te bespreken.

Ook hebben wij een school voor doven en slechthorende kinderen bezocht. Daar kwam Diana met het verhaal dat kinderen uit een arme gezinnen de batterijen voor hun gehoorapparaten soms niet kunnen betalen, waardoor de kinderen weer van de school worden gehaald. Wij hebben toestemming gegeven aan de leiding, om voor 14 kinderen een jaar lang batterijen te kunnen kopen.

Zo kwamen wij ook bij een alleenstaande moeder met een gehandicapt zoontje van 3 jaar. Haar zoontje, Hayk, is 3 maanden te vroeg geboren doordat zij een zwangerschapsvergiftiging kreeg. Hayk kan niet lopen en praten gaat ook moeilijk.

Zij wonen in een 2 kamer flat 4 hoog zonder lift bij haar ouders in.

Toen de ex man van de alleenstaande moeder hoorde dat zij een gehandicapt kind hadden gekregen, is hij weggegaan en heeft ze nooit meer iets van hem vernomen. De doctoren willen Hayk graag opereren aan zijn heupjes maar het ontbreekt haar aan geld. Deze schrijnende situatie konden wij niet zomaar voorbij laten gaan.

Het bestuur heeft besloten om, samen met andere geldschieters, ook hiervoor een kleine bijdrage te geven.

Uit bovenstaande blijkt dat het voor ons weer een bijzonder en zinvol bezoek was, waar we veel gezien en gehoord hebben en gelukkig mede dankzij uw financiële bijdrage mensen blij hebben gemaakt.